O leksykonie

          Każdy modelarz oraz kolekcjoner figurek żołnierzy staje przed dylematem, jakie korzenie historyczne miała figurka, którą posiada. Autorzy Leksykonu wychodząc naprzeciw rzeszom hobbistów podjęli próbę zgromadzenia informacji, które będą pomocne przy kompletowaniu ich kolekcji.

          Przyjęliśmy formułę leksykonu, która wydaje się być najbardziej odpowiednia dla przedstawiania krótkich informacji oraz ilustracji. Informacje w Leksykonie gromadzone są w z podziałem na stulecia. Leksykon ma formułę otwartą, nie określono jego zakresu, co oznacza, że informacje będą dodawane do niego w miarę ich pozyskiwania i opracowywania.

          Zachęcamy do lektury i częstych odwiedzin.